trick thông minh của đèn led âm trần dẫn Đó Không ai Thảo luận

Trong tháng 9 2009 Nanoco Nhóm bố khớp tăng cường thỏa thuận với a lớn điện tử Nhật Bản công ty , dưới mà nó có thể cấu trúc và mua . Chấm lượng tử (QDs) cho đèn LED trong màn hình LCD [31] chấm lượng tử là photoluminescent; Họ lợi ​​trong màn hình cho rằng họ phát ra nhẹ nhàng trong số , thon thả thường xuyên phân phối của bước sóng. Để tạo trắng nhẹ hiệu quả nhất phù hợp là một liquid crystal display đèn nền, yếu tố của các nắng một xanh-emitting LED được chuyển bởi dấu chấm lượng tử vào chút thân thiện với môi trường và tím nhẹ nhàng này loại rằng kết hợp trắng ánh sáng giấy phép a gần thích hợp màu gam tạo vì RGB bóng râm fi lters của bạn LCD bảng .

. nổi bật nhẹ nhàng chất lượng với tối thiểu sâu hốc - đó là đặc sản của OIKO. Các Downlights LED, mà có thể được lõm trong trần, là lý tưởng cho đồng phục và glare- hạch miễn phí đèn trong retail- nơi ...

. Đối với những người tái 'sử dụng Trên toàn thế giới-web Explorer tám hoặc trước, bạn phải sử dụng một trình duyệt thay thế trong đó bao gồm Firefox hoặc Chrome hoặc tăng cường để a gần đây phiên bản của internet Explorer (IE9 hoặc lớn hơn )

. được gọi for (như trong “Cô dẫn vịt để bảo vệ” hơn “Cô dẫn đầu vịt để an ninh ”). Quyền sớm và sớm participle của hướng dẫn

. Họ rất nhiều giả định để làm bất kỳ mạo hiểm lớn hơn cộng họ tái ' chung thêm để không vấn đề (để mọi người 's thỏa thích) .

! 3mm đèn LED không như sôi động nhưng nhỏ cỡ , và tốt cho dấu (giống như một LED rằng thông báo cho bạn một chút gì đó là trên). Họ đang không tốt khi họ Sử dụng a ít không gian là lit.

gì chính xác là diệu này? Một LED sử dụng tạo -in điện trở? Đó phím & apos; s thích hợp . Thêm vào đó, có những đèn LED đi kèm với một chút, mới nhất hạn chế điện trở. Trong trường hợp bạn tìm chăm tại image dưới , có tồn tại a nhỏ , đen . vuông IC về nộp để giới hạn dòng điện trên các loại den led am tran đèn LED .

Đối tượng doanh nghiệp trưng bày "eBay nhanh chóng 'N Hoàn toàn miễn phí " có một xấp xỉ giao hàng thời điểm 4 kinh doanh lần hoặc ít hơn đáng kể . eBay Nhanh chóng 'N Hoàn toàn miễn phí là độc quyền phương pháp của chúng ta về ước giao hàng tình huống dựa trên khách hàng 's gần cho hàng locale , thông số giao hàng hỗ trợ chọn , người bán 's vận chuyển quá khứ lịch sử , và khác yếu tố . Vận chuyển và giao hàng lần có thể thay đổi , Đặc biệt trong suốt thời gian đỉnh chu

. Một diode bán dẫn mà cải áp dụng điện áp đến nhẹ nhàng và cũng là sử dụng trong đèn và điện tử màn hình .

Kiến trúc hải quân. Khoảng cách liên quan trung tâm kháng bên và giữa của năng lượng của tàu thuyền, chung bày tỏ tính số lẽ cho a phần trong nước uống line dài

... các nội toàn bộ cơ thể bất cứ nơi nào các built-in LED thiết bị được đặt là sản xuất từ ​​ nhôm tiêm-đúc, Theo thứ tự mà nó thực hiện một kép Mục đích : nhà ở và đảm bảo LED đơn vị , mặc dù tan biến nhiệt phát ra ...

. đèn LED được tích hợp bao gồm vào bóng đèn và đồ đạc cho chuẩn đèn mục đích. Modest trong chiều , đèn LED cung cấp đặc biệt thiết kế cơ hội . Một số LED bóng đèn câu trả lời có thể thân giống quen nhẹ củ và vượt trội vẻ của thông thường nhẹ bóng đèn. Một số LED nhẹ đồ đạc có thể inbuilt là một lâu dài nhẹ cung cấp

. Các thượng nhiệt độ mà tại đó các đèn LED được điều hành, càng lớn nhanh ánh sáng sẽ làm suy giảm, cũng như càng ngắn giá đời có thể

Đối với bạn đèn nguồn chọn , giữa vào hành vi nên để chọn sáng và Strength bảo quản sản phẩm . Nhưng trước làm trận chung kết quyết tâm của chọn LED ánh sáng , 6 bạn nên đọc qua trong khá bắt đầu . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *